Általános Szerződési Feltételek – Öptróba nevezői felület

Általános Szerződési Feltételek

A NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ, BBU NONPROFIT Kft. ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint az az Ötpróba szabadidősport-eseményt (a továbbiakban: Program) lebonyolító és koordináló projektiroda (a továbbiakban: Projektiroda) a Programra nevező személyeket (a továbbiakban: Nevező) az alábbiakról tájékoztatja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A nevezés elküldésével Nevező kijelenti, hogy a Projektiroda által koordinált Program jelen Részvételi Szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.

2. A Programba történő nevezés feltétele
Az Átevezésen 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt.
Az Átevezésen 6-14 éves kor közötti személy szülői engedéllyel vehet részt, ha
• a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői beleegyezési nyilatkozatot a helyszínen leadja a nevezéshez ÉS legalább egy nagykorú tartózkodik vele a csapathajóban
• ha egyesületi, iskolai csoport tagja, amely közösen indul az Átevezésen, a felelős vezetője a csoportot benevezi és az Átevezésen végigkíséri. A csoport vezetője egy személyben felelős azért, hogy a csoportban lévő kiskorúak szülői beleegyező nyilatkozata rendelkezésére áll és azt a helyszínen a nevezéshez leadja.

Az Átevezésen 14-18 éves kor közötti személy indulhat, ha
• a szülők által aláírt, két tanú által hitelesített szülői beleegyezési nyilatkozatot a helyszínen leadja a nevezéshez
• a szülőkkel egy hajóban indul az eseményen.

3. Projektiroda a hiányosan vagy hibásan megadott nevezési adatokból eredő problémákért nem felel.

4. A nevezés akkor válik befejezetté, amikor a nevezési díjat Nevező megfizette, illetve, amikor a megfizetett nevezési díj összege számlánkon jóváírásra került.

5. Nevező a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt.

6. A Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényeken Nevező saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért Projektiroda, illetve az esemény szervezőjének felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. Nevező valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvényen az adott esemény saját részvételi szabályzatában foglaltaknak megfelelően vehet részt, azzal kapcsolatban Projektiroda reklamációt nem fogad el.

7. Valamennyi, a Program hivatalos eseménynaptárában szereplő rendezvény szervezője fenntartja a jogot, hogy eseményének kiírását a rendezvényt megelőzően (szükség esetén közvetlenül a rajt előtt) módosítsa. Az esetleges módosítások által okozott kárért Projektiroda felelősségre nem vonható.

8. A jelen általános részvételi szabályok az egyes hivatalos események egyedi szabályaival együttesen érvényesek, amelyet az adott események kiírásai tartalmaznak.

9. Projektiroda ezen általános részvételi szabályzatot, az adatvédelmi szabályzatát, valamint a Program részvételi szabályzatát a https://www.bbu.hu/ internetes címen elérhető honlapján (a továbbiakban: Honlap) közzéteszi.

II. NEVEZÉSI DÍJ

A nevezési díj megfizetése három módon lehetséges:

online, bankkártyával vagy Barion tárcával,
banki átutalással, Projektiroda pénzforgalmi számlájára, a programkiírásban feltüntetett módon és időben,
készpénzben, Projektiroda székhelyén, illetve az adott Program helyszínén, a programkiírásban feltüntetett módon és időben. A nevezés véglegesítésének előfeltétele a nevezési díj megfizetése. A tranzakció akkor válik befejezetté, amikor az összeg jóváírásra került számlánkon – banki átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet.A nevezési díj visszafizetése nem áll Projektiroda módjában.

III. ONLINE FIZETÉS

Az online bankkártyás fizetések a Barion – a Barion Payment Zrt. (a továbbiakban: Fizetési szolgáltató) – rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elfogadó neve: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft.1106 Budapest, Maglódi út 12/b
E-mail: info@otprobatokioba.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-994624
Adószám: 24186731-2-42

A bankkártyás fizetés révén Nevező kényelmesen és biztonságosan nevezhet a Programra.

A regisztráció lépéseinek megtétele után lehet a nevezési díjat megfizetni. Nevező a jelenlegelérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethetbankkártyájával. Nevezőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az„Online” opciót válassza, majd Fizetési szolgáltató szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. Fizetési szolgáltató a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, amelyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben Nevező Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat Fizetési szolgáltató csak abban az esetben fogadhatja el, ha annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.

IV. AZ ADATVÉDELEM ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Nevező személyes adatainak védelme Projektiroda számára kiemelt fontosságú. A Honlaphasználata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Nevező adatait Projektiroda bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja,kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat).Projektiroda munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak Projektiroda felé.

V. A RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen részvételi szabályzat visszavonásig érvényes. Projektiroda fenntartja a jogot, hogy jelenszabályzatot Nevező előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Projektiroda a jelenszabályzat súlyos megsértésének megállapítása esetén ezen okból az Nevezőt a Programból kizárhatja.

Comments are closed.