Barion Pixel Általános Szerződési Feltételek – Ötpróba nevezői felület

Általános Szerződési Feltételek

A NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓ, BBU NONPROFIT KFT.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

 

A Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (székhely: 1106 Budapest, Maglódi út 12/b), mint a szabadidősport-eseményt (a továbbiakban: Esemény) szervező iroda (a továbbiakban: Szervező) az Eseményre nevező személyeket (a továbbiakban: Nevező) az alábbiakról tájékoztatja.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A nevezés elküldésével Nevező kijelenti, hogy a Szervező által szervezett Esemény jelen Részvételi Szabályzatát mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.
 2. Az Eseményen 6 évesnél fiatalabb személy nem vehet részt.

 

Az Eseményen 6-14 éves kor közötti személy szülői engedéllyel vehet részt, amennyiben:

 • legalább egy törvényes képviselője által aláírt, két tanú által hitelesített beleegyezési nyilatkozatot a helyszínen leadja a nevezéshez, és legalább egy nagykorú törvényes képviselője tartózkodik vele az Eseményen, sárkányhajós, illetve kajak-kenu Eseményen pedig a hajóba is beül mellé,
 • ha egyesületi, iskolai csoport tagja, amely közösen indul az Eseményen, a felelős vezetője a csoportot benevezi és az Eseményen végigkíséri. A csoport vezetője egy személyben felelős azért, hogy a csoportban lévő kiskorúak szülői beleegyező nyilatkozata rendelkezésére áll és azt a helyszínen a nevezéshez leadja.

 

Az Eseményen 14-18 éves kor közötti személy akkor vehet részt, amennyiben:

 • legalább egy törvényes képviselője által aláírt, két tanú által hitelesített beleegyezési nyilatkozatot a helyszínen leadja a nevezéshez, és legalább egy nagykorú törvényes képviselője tartózkodik vele az Eseményen, sárkányhajós, illetve kajak-kenu Eseményen pedig a hajóba is beül mellé,
 1. Szervező a hiányosan vagy hibásan megadott nevezési adatokból eredő problémákért nem felel.
 2. A nevezés akkor válik befejezetté és véglegessé, amikor a Nevező által megfizetett nevezési díj összege Szervező számláján jóváírásra került.
 3. Nevező az Eseményen saját felelősségére vesz részt. Az Eseményen történő részvétellel összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért, illetve balesetért, anyagi kárért Szervező felelőssége a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárt, kártérítésre nem kötelezhető. Szervező a jelen részvételi szabályzatban foglaltakkal kapcsolatban Nevező részéről reklamációt nem fogad el.
 4. Szervező fenntartja a jogot, hogy az Esemény versenykiírását szükség esetén az Eseményt megelőzően (akár közvetlenül a rajt előtt) egyoldalúan módosítsa a Nevező egyidejű tájékoztatása mellett. Az esetleges módosítások által okozott kárért Szervező felelősségre nem vonható.
 5. Szervező jelen részvételi, illetve adatvédelmi szabályzatát az Esemény hivatalos honlapján közzéteszi.

 

II. NEVEZÉSI DÍJ

A nevezési díj megfizetése három módon lehetséges:

 • online, bankkártyával vagy Barion tárcával,
 • banki átutalással, Szervező pénzforgalmi számlájára, a Eseménykiírásban feltüntetett módon és időben,
 • készpénzben, Szervező székhelyén, a Eseménykiírásban feltüntetett módon és időben. A nevezés véglegesítésének előfeltétele a nevezési díj megfizetése. A tranzakció akkor válik befejezetté, amikor az összeg jóváírásra került Szervező számláján – banki átutalás esetén ez több napot is igénybe vehet. A nevezési díj visszafizetése nem áll Szervező módjában.

 

III. ONLINE FIZETÉS

Az online bankkártyás fizetések a Barion – a Barion Payment Zrt. (a továbbiakban: Fizetési szolgáltató) – rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elfogadó neve: Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. (1106 Budapest, Maglódi út 12/b)
E-mail: info@sportagvalaszto.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-994624
Adószám: 24186731-2-42

A bankkártyás fizetés révén Nevező kényelmesen és biztonságosan nevezhet az Eseményre.

A nevezés lépéseinek megtétele után lehet a nevezési díjat megfizetni. Nevező a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Nevezőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál az „Online” opciót válassza, majd a Fizetési szolgáltató szerverén a kártyaszámát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. Fizetési szolgáltató a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, amelyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben Nevező Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön bankjánál.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat Fizetési szolgáltató csak abban az esetben fogadhatja el, ha annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi.

 

IV. AZ ADATVÉDELEM ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Nevező személyes adatainak védelme Szervező számára kiemelt fontosságú. A Honlap használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.
Nevező adatait Szervező bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem továbbítja, kivéve, amennyiben ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Szervező munkatársai, partnerei és szolgáltatói titoktartási kötelezettséggel tartoznak Szervező felé.

 

V. VIS MAIOR

Nevező tudomásul veszi, hogy amennyiben az Eseményt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal- és területfoglalási engedély hiánya, valamint járványhelyzet, vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező a nevezési díjat nem fizeti vissza. Szervező a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.

 

VI. A RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen részvételi szabályzat visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot Nevező előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szervező a jelen szabályzat súlyos megsértésének megállapítása esetén ezen okból Nevezőt az Eseményről kizárhatja.

VII. ELÁLLÁS

Nevező az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (2) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya szerint kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás, mely kizárólag a nevező által elfogadott pontos, meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó sporteseményre való részvételre vonatkozik.

Comments are closed.